Ban lãnh đạo Bắc Sơn Holdings

Ông: Phùng Đức Tôn

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Bà: Đàm Hương Thuỷ

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Trung Hiếu

Chức vụ: Phó TGĐ

Ban quản lý

Ông: Nguyễn Văn Ánh 

Bà: Nguyễn Trang Nhung

Bà: Đàm Thị Nhung